Novon ambassadeur in sociale innovatie
05-02-2018 in Home & Achtergrond

Innovatie wordt vaak gezien als enkel technische vernuftigheid. ‘Maar uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat sociale innovatie met maar liefst 75% het grootste deel uitmaakt van alle vernieuwing’, stelt Elbert Jan Hesse van Novon. Daarom is hij door de provincie Overijssel benoemd als een van de zes ‘Pioniers’ in sociale innovatie.

‘Eigenlijk vinden wij het vanzelfsprekend dat je mensen centraal stelt in je werk. Het zit in ons dna’, verhaalt de algemeen directeur van het Zwolse schoonmaakbedrijf. ‘Maar kennelijk wordt dat elders anders ervaren.’ Want deze zomer benoemde Provincie Overijssel een zestal pioniers, die als ambassadeurs van sociale innovatie andere bedrijven in de regio kunnen bijstaan als klankbord. Novon is een van die bedrijven, met Elbert Jan Hesse in de formele pioniersrol, die andere ondernemers wil inspireren en bijstaan.

Menselijk gevoel oproepen
‘Bij ons is het duidelijk’, duidt Hesse het belang van de mens als waarde binnen Novon. ‘Schoonmaken is mensenwerk, hoewel je bij ons robotica ziet in de vorm van schrobmachines die ’s nachts aan het werk zijn. Maar toch blijft de fysieke schoonmaker degene die aanstuurt en het aanspreekpunt is. En misschien wel belangrijker, roept hij of zij een menselijk gevoel op. Juist door in je mensen te investeren, vergroot je de kennis, betrokkenheid en waarde.’ De mens als kostenpost is dan ook op z’n retour, ervaart de Novon-directeur. ‘Het is juist zo dat investeren in je medewerkers de trend is, mede vanwege de verwachte schaarste op de arbeidsmarkt.’

Scholieren een kans geven
Een tevreden medewerker heeft z’n weerslag op de prestatie en het imago van de werkgever, stelt Hesse. ‘Wij proberen op al onze niveaus ons bedrijf te ontwikkelen. Zo hebben we regelmatig stagiairs en afstudeerders die ons met hun nieuwe inzichten verder helpen met beleid en organisatie. Maar ook geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans. Net zoals we nu met Talentstad en andere voortgezet onderwijs scholen samenwerken door gemotiveerde leerlingen bij ons te laten meelopen en ze perspectief te bieden. We zien het als een morele plicht naar de samenleving, en het werkt. Je ziet mensen hier opbloeien, omdat ze weer meedoen, scholing en een vakdiploma krijgen. Ze worden weer opgemerkt.’

Verantwoordelijkheid vrijlaten
Aandacht, geborgenheid, waardering, motivatie en ontwikkeling; woorden die Elbert Jan Hesse bezigt. ‘Dat draagt bij tot een langdurige relatie met je medewerker. Ik wil van sollicitanten weten wat hun drijft om bij ons te werken. Dat moet passen. Hetgeen wat je kunt komt op het tweede plan.’ Ook verantwoordelijkheid is van invloed, ervaart Hesse. Van een taakgerichte opdracht is het werk meer verschoven naar resultaatgerichte sturing. ‘Nu kijk je achteraf of het schoon is. Medewerkers krijgen de vrijheid, maar we proberen ook dicht bij hen te staan. Zo krijgen onze leidinggevenden verzuimtraining, waarbij ze signalen bij hun mensen herkennen en er op kunnen anticiperen. Door te vragen hoe het gaat, of hen te ondersteunen bij privéproblemen.’

Horizontale ontwikkeling
Hesse weet dat geen enkel bedrijf hetzelfde is: ‘Onze aanpak is geen blauwdruk, maar meer bedoeld om van elkaar te leren. Ook denk ik dat we elkaar nog kunnen versterken bij het ontwikkelen van medewerkers. Zo biedt het netwerk Werkend Zwolle kansen voor bedrijven om vraag en aanbod van werk en medewerkers te matchen. Een medewerker die bij de een uitgeleerd is, kan juist bij de ander een nieuwe uitdaging vinden. Horizontale ontwikkeling is ook een mooie vorm van sociale innovatie.’  

De zes sociale pioniers uit Overijssel
Naast Novon zijn er door de Provincie Overijssel in het netwerk ‘De Pioniers, krachtclub voor ondernemend Overijssel’ nog vijf bedrijven benoemd. Dit zijn ‘onze’ Zwolse Martin Hemmink van Hemmink en de directeuren van de bedrijven Food Connect en Kookjijofik uit Almelo, Almi uit Vriezenveen, NTS Norma uit Hengelo en Wiechers Wonen uit Ommen. 

Meer weten? Kijk op www.jijenoverijssel.nl/depioniers

 


Delen