De impact van privacyregels
05-06-2018 in Home & Nieuws & Panel

Ondernemen is een combinatie van denken en doen. Een aantal aangesloten Regiolokaal-members geeft een jaar lang haar mening over een actueel onderwerp. In hoeverre zijn onze zes panelleden het eens over thema’s waar je in je dagelijkse ondernemerschap tegenaan kunt lopen?


Deze tweede keer geeft ons panel antwoord op een vraagstuk dat handelt over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ofwel de nieuwe privacywet. 

Op 25 mei 2018 treedt deze in werking, die daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. De AVG is strenger, en dat heeft z’n voors en z’n tegens. Wat gaat het betekenen voor bedrijven, maar ook verenigingen. 
En misschien nog wel belangrijker: wat levert het nu echt op voor de consument? Wat vinden onze panelleden ervan: betekent het voor jou als ondernemer extra inzet of is het eenvoudig bij te houden? Hoe ver gaat die privacy eigenlijk? 

 

De stelling voor ons panel luidt:

Voor ondernemers is het steeds lastiger om te voldoen aan regelgeving rondom privacy

 

Peter v.d. Molen | Bonbonnerie Borrel

'Uiteindelijk zal het routine worden'

'Toen de nieuwe AVG in het nieuws kwam, dacht ik: daar gaan we weer, nog meer regels voor ondernemers. Vaak leidt dat immers weer tot meer administratieve druk en neemt het tijd in beslag waardoor je nog minder op je product kunt focussen. Dat is toch waar je hart ligt als ondernemer. Maar als je het eens rustig laat bezinken en er over nadenkt, en uiteraard de opzienbarende gebeurtenissen van de afgelopen tijd afweegt, dan begrijp je de noodzaak van goede privacyregelgeving wel. Zolang het maar niet te ver 'doordraaft'. Het moet reëel zijn. Ik heb me nog niet volledig gestort op de nieuwe regelgeving; wel ben ik als bestuurder binnen het verenigingsleven actief met de privacywet. Ik geloof ook wel dat - als je eenmaal gewend bent er mee om te gaan - het uiteindelijk routine wordt en het enigszins mee zal vallen.’ 

'Ik begrijp de noodzaak van regelgeving'

 

Mark Dijkman  | Retail and More

'Met zoveel regels het spoor snel bijster'

'Data zijn goud voor een ondernemer, zeker in marketing en reclame. Het geeft je veel inzichten en op basis daarvan kun je processen veranderen, sturen en effectiever werken. Maar je mag er geen misbruik van maken. Tot op heden werden mensen hiertegen beschermd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Maar sinds 1995 is de wereld snel veranderd. Onder andere de digitale hoeveelheid persoonlijke informatie en de mogelijkheid deze te koppelen is enorm gegroeid. Dus is een nieuwe privacywet noodzakelijk. Maar wat betekent die nieuwe wet bijvoorbeeld voor e-mailmarketing? Zeker voor ons vakgebied zijn er veel valkuilen en is het vrijwel ondoenlijk om alle ins en outs goed te weten. Om duidelijk te krijgen over wat wel en wat niet mag en om boetes te voorkomen, organiseren wij binnenkort voor onze klanten en onszelf een seminar over de AVG. Dan zijn wij weer helemaal up to date.' 

'We organiseren een seminar over de AVG'

 

William Lievers | Ambitie aan zet

‘Het is een vorm van schijnzekerheid’

‘Als consument vind ik het goed dat mijn persoonsgegevens niet meer zomaar mogen worden gedeeld. Hoewel grote organisaties als Facebook en Google, maar ook verzekeraars en banken enorm veel data hebben waar je als consument geen idee van hebt. De nieuwe wet is dus ook een schijnzekerheid. Als KernTalentenanalisten zijn we de afgelopen maanden gaan werken conform de nieuwe voorschriften. Van medewerkers die een assessment bij ons doen, mag ik bijvoorbeeld de rapportages niet zomaar delen met de werkgever. Natuurlijk gingen we daar al vertrouwelijk mee om. Het meest veilige manier om die informatie te delen, is om het hardcopy naar de medewerker te sturen. Een mail kan via via immers ook elders belanden. We zijn ons bewuster geworden van mogelijke datamisbruik en in de online tools die we inzetten vermelden we sinds kort geen gevoelige informatie meer van de klant; door goede interne afspraken te maken zijn wij klaar voor de nieuwe wet.’ 

‘Met goede afspraken voorkom je fouten’

 

Erwin Bakker | Pijlman Kantoormeubelen

'We gaan zorgvuldig om met klantgegevens'

'Het belang van privacy komt voor mezelf als consument dichterbij dan ik dat bedrijfsmatig ervaar. Recent heb ik mijn eigen privé Facebookpagina wel verwijderd. Vooral het feit dat de mensen achter de schermen bij wijze van spreken kunnen zien welke boodschappen je koopt, vind ik niet fijn. De discussie rond privacy heeft zeker tot meer bewustzijn geleid bij mij. Vanuit ons bedrijf zie ik geen belemmeringen rondom regelgeving, waar we mee te maken krijgen. We sturen periodiek een nieuwsbrief met informatie over onze (nieuwe) producten. Maar daarvoor hebben onze klanten of geïnteresseerden zich wel zelf allemaal aangemeld door hun naam en e-mailadres aan te geven. Koud en zonder toestemming mensen/bedrijven benaderen zullen we niet doen. Op onze website hebben we in ons Privacystatement trouwens ook uitgebreid gemotiveerd hoe zorgvuldig we omgaan met de gegevens van anderen. Dat behoor je goed geregeld te hebben.' 

'Ons Privacystatement beschrijft wat we doen'

Hanneke Hoff | De Haan Stein Advocaten

‘Check het 10-stappenplan’

'Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de privacyrechten van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, versterkt en uitgebreid. Als ondernemer moet u uw systemen en processen hierop inrichten. U heeft meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Het kan nodig zijn om intern een functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Bij het niet voldoen aan de nieuwe privacywetgeving kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sancties opleggen tot 20 miljoen euro of 4% van uw wereldwijde omzet. Deze ingrijpende sancties schrikken af. Een goede voorbereiding en implementatie van de AVG is dus belangrijk. Is uw onderneming al AVG-proof? Dit kost tijd, energie en geld. Voor grote bedrijven is het relatief makkelijk; voor mkb’ers zijn de lasten zwaarder. Om u hierbij te helpen heeft de AP online een 10-stappenplan ontwikkeld. Check wat u moet doen! De privacyregels zijn niet lastig, de implementatie hiervan mogelijk wel. Zorgvuldig omgaan met privacygegevens is belangrijk. U bent verantwoordelijk.' 

‘U bent zelf verantwoordelijk!’

 

Matthijs Platvoet | Blue Fiber

'De overheid is doorgeschoten'

'Privacy is ‘hot’. Zonder dat we het door hebben wordt er bizar veel informatie opgeslagen en voor commerciële doeleinden gebruikt. De contracten van Facebook en dergelijke partijen zijn voor een gewoon mens niet te lezen. Sterker, als ik alle licentiebepalingen op mijn computer écht zou moeten lezen, ben ik wekenlang bezig. Hier ligt een taak voor de overheid om burgers te beschermen en bewustwording te creëren. Als je vervolgens ziet hoe dat wordt aangepakt, dan zijn ze mijns inziens behoorlijk doorgeschoten; een smoelenboek blijkt ineens een ‘database met etnische informatie’ te zijn. Onverwacht gewone dingen worden omslachtiger, terwijl ik me afvraag of de grote social media bedrijven, die juridisch heel netjes onacceptabele dingen doen, wel worden geraakt. Er zijn nu zoveel regels dat je er zonder een specialist vaak niet uitkomt. Wat mij betreft is de overheid en in dit geval Europa er in geslaagd om normale bedrijven op te zadelen met een forse administratieve last.' 

'Bedrijven worden opgezadeld met administratieve last'

 


Delen