Hoe gezond is sport voor je werk?
04-02-2019 in Home & Nieuws & Panel

Ondernemen is een combinatie van denken en doen. Een aantal Regiolokaal-members geeft een jaar lang haar mening over een actueel onderwerp. In hoeverre zijn onze zes panelleden het eens over thema’s waar je in je dagelijkse ondernemerschap tegenaan kunt lopen?

Deze vierde keer geven onze panelleden antwoord op de vraag hoe om te gaan met personeel dat geblesseerd raakt in privétijd en daardoor niet kan werken. In 2014 lag het aantal sportblessures op 700.000 gevallen, met een maatschappelijke kostenpost van 1,5 miljard euro. In veel gevallen beginnen mensen zonder goede voorbereiding aan een sport, met een blessure tot gevolg. Stel dat uw medewerker zich daarom ziek meldt, omdat hij/zij (tijdelijk) minder mobiel is. Dan betaalt u het loon wel door en bent u verantwoordelijk voor de re-integratie. Heb je als werkgever recht van spreken, of moet je je verre houden van privé aangelegenheden, zelfs al dit je bedrijfsvoering raakt? De stelling voor ons panel luidt:

Als werkgever mag je je medewerkers er best op aanspreken wanneer ze in privétijd een (sport) blessure oplopen en daardoor niet kunnen werken.

 

Jelle Weever | Weever Bouw

'Zoek de dialoog'

Jelle Weever

'In de bouwwereld waarin wij actief zijn, maken onze mensen het verschil. Goede en talentvolle vakmensen bieden wij uitdaging in hun werk en werkplezier. We geven onze mensen graag vrijheid en verantwoordelijkheid, maar vragen dat ook van hen.

Wij zijn van mening dat je met medewerkers in dialoog moet wat een aanvaardbaar risico is en we moeten vertrouwen op ieder zijn volwassenheid in deze. Iedereen die op welke manier dan ook uit de stoel komt, loopt risico op een blessure of ongeluk.

Wij willen graag een team dat mentaal en fysiek fit is, maar ook maatschappelijk betrokken. Iedere medaille kent twee kanten. Dus niet aanspreken, maar de dialoog zoeken.'

'WE WILLEN EEN TEAM DAT MENTAAL EN FYSIEK FIT IS'

 

Mark Dijkman | Retail and More

'Kies je voor een (sport) carrière?'

Mark Dijkman

'Sporten is gezond en is het dus hartstikke goed als je medewerkers daar buiten werktijd (intensief) mee bezig zijn. En in het enthousiasme of door een onbesuisde tegenstander kan een sportblessure natuurlijk snel ontstaan. De meeste blessures zijn echter niet zo ernstig dat ze de werkzaamheden op het werk hinderen of belemmeren. Maar een gebroken been of ernstige open wond doet dat wel. Ik ga ervanuit dat iemand die serieus met zijn werk bezig is daar tijdens het sporten altijd in zijn achterhoofd wel aan denkt. De verantwoordelijkheid dus van de werknemer. Maar als blijkt dat iemand regelmatig (ernstige) blessures oploopt, dan moet diegene zich realiseren dat hij daarmee zijn werkgever, zijn collega’s maar ook zichzelf benadeelt. Niet meer dan logisch dat je diegene daarop wijst en hem voorhoudt dat hij dan wellicht de keuze moet maken tussen een carrière in de sport of op de werkvloer.'

'REALISEER JE DAT JE JE WERKGEVER BENADEELT'

 

Willem Lievers | Ambitie aan zet

'Psychische problemen grotere uitdaging'

William Lievers

'Als werkgever kun je niet veel doen tegen verzuim door sportblessures. Je hebt een ander arbeidsethos dan je medewerker en daar zit doorgaans het onbegrip. Relatief gezien is dit echter een klein probleem vergeleken met psychische blessure, zoals een bore- of burn-out. Hier kun je als werkgever preventief wel veel in betekenen. Een gebeurtenis in de privésfeer kan de aanleiding voor verzuim zijn, maar vaak ligt uitval vooral aan overbelasting of werk dat niet bij de medewerker past. Competenties zeggen iets over wat je kunt; dit kan aangeleerd gedrag zijn, zonder dat je motivatie of natuur wordt aangesproken. Liever kijk ik naar iemands passie; de KernTalentenanalyse die ik inzet gaat terug naar je kindertijd. Wat vond je toen leuk? Dat vertelt de rest van je leven wat je energie oplevert en energie kost. Door regelmatig met je medewerker deze blauwdruk te bespreken geef je zijn/haar kerntalenten volop de ruimte. Dit motiveert en houdt plezier in het werk en de samenwerking.

'KIJK NAAR IEMANDS PASSIE; WAT VINDT HIJ/ZIJ LEUK?'

 

Erwin Bakker | Pijlman Kantoormeubelen

'Mentaliteit maakt het verschil'

erwin bakker

'Ik vind het goed dat je sport, qua fitheid en sociale omgang. Iemand dat ontzeggen heb ik nog nooit gedaan. Je raakt toch de vrijetijd van de medewerker. Maar ik kan me voorstellen dat je bij kortlopende contracten rekening houdt met afwezigheid of minder presteren door blessures. Bij ons komen sommige jongens maandagmorgen ook wel eens wat moeilijk lopend binnen. Dan hebben ze met het voetballen iets verrekt. Gelukkig hebben ze wel de mentaliteit om te gaan werken. Enkelen kiezen er overigens wel voor om na enkele jaren te stoppen of minderen met sport, toch vanwege die blessures. Zelf heb ik ook jaren gevoetbald, maar ik merkte dat ik voorzichtiger werd vanwege de blessuregevoeligheid. ‘Maandag weer aan het werk?’, zei ik dan tegen mijn tegenstander. Met als resultaat dat het niet te gek ging. Zelf kom ik er door drukte minder aan toe, maar gelukkig beweeg ik hier genoeg.'

'MAANDAG WEER AAN HET WERK?, VROEG IK'

 

Hanneke Hoff | De Haan Stein Advocaten

'Maak Afspraken'

Hanneke Hoff

'Sporten heeft een positieve invloed op de arbeidsproductiviteit. Als werkgever is het goed om werknemers daarin te stimuleren. Maar, sporten kan ook blessures veroorzaken waardoor het werken voor korte of langere tijd onmogelijk is. Tijdens het ziekteverlof heeft de werknemer recht op doorbetaling van tenminste 70% van het loon. Dit is anders als de ziekte is veroorzaakt door opzet; de werknemer moet in dat geval de bedoeling hebben om arbeidsongeschikt te raken. Als dit niet bewezen kan worden, kan de werkgever niet overgaan tot het stopzetten van het loon. Maar dit betekent niet dat een werknemer keer op keer vanwege blessures kan verzuimen. In de wet staat dat een werknemer zich als ‘goed werknemer’ moet gedragen. Daarbij mag worden verwacht dat de medewerker iets aan zijn veelvuldige uitval doet. Denk aan een sport die minder blessuregevoelig is. Een werknemer moet in alle redelijkheid meewerken aan een oplossing. Ga hierover het gesprek aan en maak samen afspraken.'

'MEDEWERKER MOET IN ALLE REDELIJKHEID MEEWERKEN'

 

Matthijs Platvoet | Blue Fiber

'Het schaadt de bedrijfsbelangen'

matthijs

'In principe ben je vrij om in je vrije tijd te doen en laten wat je wilt. Maar als een extreme (contact)sport ‘je’ ding is, dan vind ik dat je die risico’s niet bij de werkgever mag neerleggen. Natuurlijk, als je hobbymatig voetbalt, kan er ook wel eens wat gebeuren, maar dat hoort bij de normale risico’s. Je kunt immers ook van je fiets vallen. Maar als je werkgever de ‘kater’ overhoudt van regelmatig verzuim van een medewerker vanwege blessures, dan schaadt dat de bedrijfsbelangen. Daar behoor je als werknemer rekening mee te houden. Wordt iemand onbetrouwbaar door de vele afwezigheid, dan komt de continuïteit van de onderneming in het geding en kan dat wat mij betreft zelfs een reden zijn om afscheid te nemen. Wat is belangrijker: je werk of je hobby? Die vraag kan alleen de persoon zelf beantwoorden. Als werkgever mag ik daar een mening over hebben.'

'DAAR MAG IK EEN MENING OVER HEBBEN'


Delen