De draagkracht voor partneralimentatie van een alimentatieplichtige ondernemer
10-01-2019 in Home & Kennis

Voor de vaststelling van een alimentatieverplichting zijn van belang: de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en de draagkracht van de onderhoudsplichtige.

Het vaststellen van de draagkracht van een ondernemer in het kader van de Wet IB of van de directeur groot aandeelhouder (dga) is een van de meest complexe onderdelen van het berekenen van alimentatie.Voordat de laatste economische recessie zich voordeed, werd voornamelijk aansluiting gezocht bij het bedrijfseconomische winstbegrip, rekening houdend met de liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit van een onderneming.Thans ligt de focus meer op de liquide middelen die de ondernemer bedrijfseconomisch verantwoord aan zijn onderneming kan onttrekken.

Voor het vaststellen van de draagkracht van een dga wordt dus niet alleen acht geslagen op het salaris en dividend dat de ondernemer zichzelf heeft uitgekeerd maar ook op hetgeen hij zichzelf redelijkerwijs nog meer aan inkomen zou kunnen toekennen, zonder de continuïteit van de onderneming in gevaar te brengen. Anders dan wanneer wordt uitgegaan van alleen de winst, spelen dan dus ook aflossingen op schulden een rol van betekenis en veel meer hetgeen voor de toekomst van het bedrijf van belang is, dan wat in het verleden is gerealiseerd. De alimentatieplichtige ondernemer doet er verstandig aan door middel van volledige jaarstukken, kasstroomoverzichten en prognoses aan te tonen wat beschikbaar is voor onttrekking. De familierechtadvocaten en scheidingsmediators van Koerhuis Kersten in Zwolle weten er meer van.

Rita Kersten IS partner bij Koerhuis Kersten familierechtadvocaten en scheidingsmediators HEEFT EEN HEKEL AAN onrechtvaardigheid RIJDT EEN Fiat 500 HOBBY gezellig eten en drinken met vrienden BEREIKBAAR VIA hljm.kersten@koerhuis-kersten.nl en 038-4524003


Delen