De stem van een kind bij echtscheiding
07-06-2018 in Home & Kennis

Bij de rechtbank Zwolle wordt vanaf 1 mei 2018 gestart met een pilot - het zogeheten Brugproject - die zowel in de plaatselijke media als ook landelijk gezien veel aandacht krijgt. 

Doel is om de stem van minderjarige kinderen bij een echtscheiding duidelijker te laten blijken. Alleen het indienen van een ouderschapsplan – met daarin afspraken over zorg en opvoeding, andere belangrijke onderwerpen en de kinderalimentatie - is binnen de pilot bij een echtscheiding niet meer voldoende. Ouders moeten ook inzichtelijk maken hoe zij hun kind(eren) hebben betrokken bij het opstellen van dit plan. 

Reden voor de pilot is dat het helaas nog vaak voorkomt dat er bij kinderen onduidelijkheid leeft over wanneer ze bij wie ze gaan wonen. Ook komt het voor dat ouders van hun kind een tegenstrijdig verhaal te horen krijgen. Dat kan leiden tot (loyaliteits)conflicten. 

Een werkgroep van rechters, advocaten en kinderpsychologen heeft de krachten gebundeld om een formulier op te stellen met onderwerpen waarover ouders met hun kinderen moeten praten. Met dit formulier als verplichte bijdrage bij een ouderschapsplan is de kans groot dat er in de toekomst nog beter wordt geluisterd naar de stem van een kind van ouders die in scheiding liggen.

 

Maartje Beeker is advocaat en partner bij CKV Advocaten en De Blauwvinger Academie
Heeft een hekel aan Bouillabaisse, rijdt een Mini. Hobby reizen, hockey en koken.
BEREIKBAAR VIA: m.beeker@ckv-advocaten.nl


Delen