Generatie- management, kwestie van X en Y
14-08-2018 in Home & Kennis

Een generatie is een groep mensen met een aantal overeenkomsten. Opgegroeid in dezelfde periode, onder vergelijkbare omstandigheden en eenzelfde manier van denken en doen. Maar hoe komt het dat generaties van elkaar verschillen?

Dit komt omdat de tijdsperiode waarin iemand tussen zijn 15e en 21e levensjaar opgroeit, bepalend is voor je verdere leven. Economische, culturele en sociale factoren spelen hierin een rol. Er zijn vijf generaties te onderscheiden op de werkvloer. Ik licht er twee uit.

NIX OF PATAT

De generatie (Ni)X is geboren pakweg tussen 1955 en 1970. De generatie Y, ook wel patatgeneratie genoemd, is van 1970 tot 1985. Twee groepen die verreweg de meerderheid op de werkvloer vormen, maar waartussen een fikse generatiekloof kan ontstaan, met onbegrip, gebrek aan waardering en soms zelfs minachting als gevolg. Contraproductief dus.

‘JEZELF ZIJN’

Waar de X-generatie zich kenmerkt door een hoge arbeidsmoraal gecombineerd met toewijding, zie je dat generatie Y heel anders in ‘de wedstrijd zit’. Voor hen is ‘jezelf zijn’ en ‘je eigen ding doen’ belangrijker. De druk op hun (gezins)leven is vaak groot, omdat er veel gewerkt wordt. Ze weten dat ze minstens tot hun zeventigste moeten werken, waardoor ze nu liever meer tijd steken in leukere dingen. Tot ergernis van de X’ers, notabene veelal hun managers.

VERSCHILLEN

Moraal: van groot belang is het om deze verschillen te herkennen en te onderkennen. Analyseer hoe dat in je bedrijf werkt en ga met die kennis – voor het eerst of opnieuw – de verbinding aan met die collega’s van de andere generatie(s). Juist de verschillen tussen de generaties kunnen gebruikt worden om evenwichtig, innovatief en vitaal uitvoering te geven aan de bedrijfsmissie.

 

Peter de Jong IS partner bij KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs HEEFT EEN HEKEL AAN luiheid RIJDT EEN Mitsubishi Outlander PHEV (fiscaal gefaciliteerd) HOBBY tuinieren BEREIKBAAR VIA p.dejong@krcvanelderen.nl of 06 15 00 65 03.


Delen