Wangedrag alimentatie gerechtigde, einde alimentatieplicht?
09-08-2018 in Home & Kennis

Bij het vaststellen van partneralimentatie houdt de rechter niet alleen rekening met financiële factoren, maar ook met niet- financiële factoren. Denk aan grievend en wangedrag.

Indien sprake is van grievend en/of wangedrag, kan dit tot gevolg hebben dat het recht op partneralimentatie eindigt. Aan de grondslag voor partneralimentatie, de lotsverbondenheid die uit het ontbonden huwelijk voortvloeit, is dan een einde gekomen. Rechters zijn echter terughoudend in hun beslissing om de alimentatie wegens niet financiële factoren te eindigen, omdat er een onderhoudsplicht bestaat. Het beëindigen van partneralimentatie heeft meestal ingrijpende gevolgen voor de alimentatiegerechtigde.

Een relatiebreuk gaat niet zelden gepaard met de nodige emoties en (wan)gedrag. Er lijkt een tendens te zijn dat de beschuldigingen, die ex-partners over en weer maken steeds heftiger worden. Niet alleen jegens elkaar, maar ook bij derden, zoals familie, vrienden, sportclubs, werkgevers en instanties. Daarnaast worden beschuldigingen publiekelijk geuit via social media.

Voor de alimentatieplichtige moet het gedrag zodanig grievend zijn dat niet langer van hem of haar kan worden verwacht dat hij of zij blijft bijdragen in het levensonderhoud van de ander. Denk dan aan gedragingen, die vooral gericht zijn op het beschadigen van de ex-partner. Stalken, waarbij de alimentatiegerechtigde de alimentatieplichtige gemiddeld 100 keer per dag telefonisch lastigvalt, het plegen van een strafbaar feit jegens de alimentatieplichtige, het uiten van zeer ernstige beschuldigingen en het ernstig frustreren van de omgang tussen ouder en kind zijn voorbeelden waarbij de alimentatieplicht kan worden beëindigd. Het hangt echter af van de omstandigheden van het geval of de rechter hiertoe besluit.

 

Sabine Janssens-van Drooge IS partner bij Koerhuis Kersten familierechtadvocaten en scheidingsmediators HEEFT EEN HEKEL AAN oneerlijkheid en desinteresse RIJDT EEN eenfiets HOBBY zeilen, tennis, hockey en koken BEREIKBAAR VIA sc.janssens@koerhuis-kersten.nl of 038-4524003


Delen