Voorwaarden
05-06-2018 in Voorwaarden

 

Privacy statement 

Dit is de Privacy Verklaring van Regiolokaal te Zwolle. 

In deze verklaring wordt uiteengezet hoe Regiolokaal omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen via de websites, de nieuwsbrieven die verstuurd worden vanuit de diverse handelsnamen.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Regiolokaal 

Regiolokaal waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en Regiolokaal zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Regiolokaal respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar Website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van bepaalde categorieën persoonsgegevens is conform de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens 

Advertentie/artikel plaatsing

Indien u een advertentie/artikel plaatst, heeft Regiolokaal de volgende (persoons)gegevens nodig om uw advertentieplaatsing/ artikelplaatsing uit te voeren, u van het verloop daarvan op de hoogte te houden en de betaling af te wikkelen: 

• Voorletter(s) en achternaam; 

• E-mailadres; 

• Telefoonnummer; 

• Factuuradres; 

• Betaalgegevens. 

Indien u hier geen bezwaar tegen heeft kan Regiolokaal uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en/of relevante informatie en aanbiedingen van Regiolokaal. 

Reageren op een blog 

Indien u wenst te reageren op een van de blogs op de Website, dient u de volgende persoonsgegevens te verstrekken: 

• Naam; 

• E-mailadres. 

Door registratie geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens en voor publicatie van uw naam en uw reactie op de Website. 

E-mailnieuwsbrief 

Indien u een of meerdere gratis e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen die door Regiolokaal worden aangeboden, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden en eventueel, indien u heeft aangegeven hier prijs op te stellen, om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en/of het toesturen van relevante informatie en aanbiedingen van Regiolokaal. 

Verzoek om informatie 

Indien u Regiolokaal verzoekt om informatie (zoals magazines, brochures en dergelijke) toe te zenden, dient u in ieder geval de volgende (persoons)gegevens te verstrekken om aan dit verzoek te kunnen voldoen: 

• Naam; 

• Bezorgadres; 

• E-mailadres. 

Afhankelijk van de informatie aanvraag, kan het zijn dat u daarnaast de volgende (persoons)gegevens dient te verstrekken: 

• Naam organisatie; 

• Afdeling/studierichting; 

• Functie; 

• Telefoonnummer; 

• Factuuradres (in het geval van betaalde informatie) 

Overige vormen van gebruik
Daarnaast kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

• het uitvoeren van overeenkomsten tussen u en Regiolokaal; 

• het (technisch) mogelijk maken van de dienstverlening; 

• de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website, producten en dienstverlening; 

• het doen van marktonderzoek; 

• ten behoeve van de beveiliging van de Website, producten en dienstverlening en het tegengaan van misbruik daarvan; 

• het leveren van relevante informatie en aanbiedingen van Regiolokaal. 

Cookies 

De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de Website. Regiolokaal gebruikt de cookies ook om het gedrag van klanten op de Website te analyseren. Gegevens die via cookies zijn verzameld, gebruikt Regiolokaal uitsluitend anoniem. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. 

Regiolokaal verstrekt uw gegevens niet aan derden 

Regiolokaal zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij: 

• u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven; 

• deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst; 

• deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen; 

• deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten en gebruikers van de Website. 

Inzage en verbetering van uw gegevens 

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Regiolokaal van u heeft. Indien de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, op de volgende manieren richten aan Regiolokaal: 

• per e-mail: info@regiolokaal.nl 

• of schriftelijk: Klantenservice Regiolokaal, Burgemeester Drijbersingel 2, 8021 DA Zwolle 

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen. 

Recht van verzet 

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt op de volgende manieren richten aan Regiolokaal: 

• per e-mail: mailto:info@regiolokaal.nl 

• of schriftelijk: Klantenservice Regiolokaal, Burgemeester Drijbersingel 25, 8021 DA Zwolle 

Privacy beleid van derden 

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Website zijn verbonden. Regiolokaal aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Regiolokaal adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites. 

Wijzigingen 

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de Privacy Verklaring is steeds te vinden op de Website. Regiolokaal adviseert dan ook deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan Regiolokaal verstrekt. 

Vragen 

Onze klantenservice helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande. 

• Regiolokaal B.V. Afdeling Klantenservice 
Burgemeester Drijbersingel 25, 8021 DA Zwolle
info@regiolokaal.nl
038 3030 220

 


Delen